Blahoželám, ste na zozname. 😉 

Brány nového kurzu otvoríme už čoskoro.

Zatiaľ sa môžete inšpirovať výsledkami našich
účastníkov na našej FB stránke Korálkáreň