Blahoželám, získavate prístup
k jedinečnému tréningu
Mindset Úspešnej Podnikateľky.

Čo bude teraz nasledovať?

1

Ak ste si vybrali platbu prevodom na bankový účet, uhraď platbu podľa údajov na zálohovej faktúre.

Zvláštnu pozornosť venuj prosím variabilnému symbolu, tento zadajtpresne tak, ako je uvedený na zálohovej faktúre, inak nebude môcť byť Vaša platba automaticky spárovaná. V prípade akýchkoľvek problémov s platbou môžeš napísať na: info@klubkoralkarne.com

2

Ihneď po úhrade Vám bude sprístupnený tréning, vrátane všetkých záznamov a materiálov.

3

Pridajte sa do podpornej skupiny
na Facebooku...