Blahoželám, získavate prístup
do on-line kurzu
Ako získať viac platiacich zákazníkov.

Čo bude teraz nasledovať?

1

Ak ste si vybrali platbu prevodom na bankový účet, uhraď platbu podľa údajov na zálohovej faktúre.

Zvláštnu pozornosť venuj prosím variabilnému symbolu, tento zadajtpresne tak, ako je uvedený na zálohovej faktúre, inak nebude môcť byť Vaša platba automaticky spárovaná. V prípade akýchkoľvek problémov s platbou môžete napísať na: info@klubkoralkarne.com

2

Workshop začína 1. augusta 2021. 

Do svojej mailovej schránky dostanete prístup do členskej sekcie, kde budú jednotlivé lekcie uvoľňované postupne.
Všetky video-lekcie vrátane materiálov a ich prípadných budúcich aktualizácií Vám zostávajú nastálo.